שנה ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט סה"כ
שנה ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט סה"כ
תשפ"ב
2021-2022
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
תשפ"א
2020-2021
0 0 37 18.5 46.5 59.5 11.5 0 0 0 0 0 173
תש"פ
2019-2020
0 4 2 35.5 125 55.5 106 6 5 0 0 0 339
תשע"ט
2018-2019
0 6 61 33 15 42 33 0 0 0 0 0 190
תשע"ז
2016-2017
0 0 0 30 75 38 0 0 0 0 0 0 143
תשע"ו
2015-2016
0 9 25 45 147 61 12 0 0 0 0 0 299
תשע"ה
2014-2015
0 10 42 12 113 83 3.5 0 0 0 0 0 263.5
תשע"ד
2013-2014
0 0 15 154 2 0 95 0 0 0 0 0 266
סך הכל 8 שנות מדידת גשם
החודש הגשום ביותר
החודש השני הכי גשום
החודש השלישי הכי גשום
החודש או העונה הגשומים בכל הזמנים

יצא נתונים לאקסל