פריסת משקעים - הגרף ממחיש את פריסת המשקעים של השנה הנוכחית אל מול הממוצע החודשי הרב שנתי

חורף 2023-2024

42.0 51.0 121.0 237.0 186.0 95.0 12.0 42.0 51.0 121.0 237.0 186.0 95.0 12.0 0.00 0.00 0.00 5.00 25.33 56.87 84.27 141.73 110.47 46.27 9.67 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 25.33 56.87 84.27 141.73 110.47 46.27 9.67

ממוצע רץ - הגרף ממחיש בעזרת הקו הכתום האם יש מגמת ירידה או עלייה בכמות הגשם השנתית (הממוצע השנתי מכל שנה 10 שנים אחורה)

503.10 456.60 461.90 454.50 458.80 441.70 415.56 410.00 424.00 440.67 434.60 473.50 475.00 498.00 446.00 503.10 456.60 461.90 454.50 458.80 441.70 415.56 410.00 424.00 440.67 434.60 473.50 475.00 498.00 744.0 416.0 503.0 507.0 617.0 677.0 460.0 312.0 324.0 471.0 279.0 469.0 429.0 550.0 446.0 744.0 416.0 503.0 507.0 617.0 677.0 460.0 312.0 324.0 471.0 279.0 469.0 429.0 550.0